Sứ mệnh và Giá trị

Trường Bán công Paul Habans sẽ chuẩn bị tất cả các học sinh cho sự thành công ở cao đẳng và một cuộc sống đầy ắp những cơ hội và lựa chọn qua việc phát triển các kỹ năng học thuật, đam mê suốt đời và tư cách cá nhân của các em.

Các học sinh và giáo viên tại Trường Bán công Paul Habans đều phát huy bốn giá trị: Kiên trì, Xuất sắc, Can đảm Cộng đồng. 

Kiên trì: Với sự chăm chỉ và quyết tâm, chúng ta tập trung năng lượng cần thiết để đạt được các mục tiêu của mình. 

  • Chúng ta không bao giờ bỏ cuộc bởi chúng ta biết mình sẽ thành công.
  • Chúng ta nhìn thẳng vào mục tiêu và không ngừng làm việc cho đến khi đạt được chúng.
  • Chúng ta nỗ lực hết mình để làm tốt nhất có thể.

Xuất sắc: Chúng ta luôn nỗ lực cao nhất trong mọi công việc. 

  • Chúng ta tự hỏi mình đã cố gắng 100% hay chưa.
  • Chúng ta làm những việc chúng ta phải làm, với quyết tâm tốt hơn kỳ vọng.
  • Chúng ta vượt qua mọi giới hạn và tỉ mỉ từng chi tiết để đảm bảo công việc được hoàn thiện đúng mong đợi.

Can đảm: Chúng ta làm điều đúng đắn, kể cả khi ta sợ hãi. 

  • Chúng ta đủ can đảm để làm điều đúng đắn ngay cả khi không có ai đang quan sát.
  • Chúng ta không ngại rủi ro.
  • Chúng ta chào đón những điều chưa biết.