Lối Tiếp cận của Chúng tôi

Habans Classroom 3

Chúng tôi nói có với học sinh: Dù học sinh cần thêm hỗ trợ hay thêm thử thách, chúng tôi đều sẽ đến tận nơi các em và cung cấp nền giáo dục mà các em cần để đạt được Xuất sắc.

Chúng tôi sống với các giá trị của mình: Văn hóa nhà trường của chúng tôi đủ mạnh và dựa trên các giá trị được chúng tôi thực hành và sinh hoạt mỗi ngày: Kiên trì, Xuất sắc, Can đảm, Cộng đồng. Chúng tôi kỳ vọng toàn bộ nhà trường chúng ta, từ hiệu trưởng đến từng học sinh, cần chủ động thực hành và làm gương cho các giá trị của chúng ta.

Chúng tôi tập trung vào các mục tiêu: Chúng tôi mang đến chất lượng học tập tốt để tăng cường thành tích của các học sinh, và đưa các em lên cao đẳng.

Chúng tôi cam kết giao tiếp rõ ràng: Chúng tôi có niềm tin cơ bản rằng nhà trường chúng ta, các học sinh của chúng ta và các quý vị phụ huynh chúng ta, tất cả tạo nên một Cộng đồng với nhiệm vụ là đào tạo những học sinh Xuất sắc. Chúng tôi thường xuyên giao tiếp với quý vị phụ huynh để đảm bảo chúng tôi là một phần tích cực trong nhóm chúng ta.

Giáo dục Đặc biệt

Chương trình Giáo dục Đặc biệt tại Paul Habans