Câu hỏi thường gặp

Trường Bán công Paul Habans là loại hình trường học gì?
Trường Bán công Paul Habans là một trường bán công nhập học mở. Chúng tôi không chọn lọc, điều đó có nghĩa bất cứ ai cũng có thể đăng ký theo học tại trường chúng tôi và chúng tôi không có yêu cầu nào về tuyển sinh. Chúng tôi phục vụ các học sinh chủ yếu từ khu dân cư Algiers ở bờ Tây Sông Mississippi, tuy chúng tôi cũng có cung cấp dịch vụ xe buýt miễn phí cho các học sinh từ bất cứ đâu trong Giáo xứ Orleans.

Trường Bán công Paul Habans có các lớp học nào?
Habans phục vụ từ lớp Pre-K cho đến hết lớp 8.

Trường Bán công Paul Habans có cung cấp xe đưa đón?
Mọi học sinh Habans trong Giáo xứ Orleans đều đủ điều kiện nhận dịch vụ xe buýt.

Tôi có thể mua đồng phục cho con mình ở đâu?
Đồng phục chỉ có thể được mua trong trường Paul Habans. Hãy đến gặp chúng tôi tại 3819 Herschel Street, thứ 2 đến thứ 6 từ 8:30 sáng đến 4:30 chiều.

Con tôi sẽ đi học từ mấy giờ đến mấy giờ?
Giờ học là 7:15 sáng đến 3:30 chiều từ thứ 2 đến thứ 6, thứ 4 được nghỉ sớm lúc 2 giờ chiều cho giờ phát triển chuyên môn dành cho giáo viên.